Všeobecní podmínky pro poskytování služeb proverenaspolecnost.cz

1. Všeobecné informace.

1. Provozovatelem služby [www.proverenaspolenost.cz] je společnost Centrum Výzkumu Názorů Klientů s.r.o., ul. Mojmírovců 15, Ostrava 709 00, IČ: 03531074

2. Služba plní funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:

a. Tím, že dobrovolně vyplní informační formulář.

b. Uložením cookie (tzv. "Cookies") do koncových zařízení.

c. Prostřednictvím sběru protokolů webového serveru společnosti Centrumu Výzkumu Názorů Klientů s.r.o., fungujících na stránkách www.proverenaspolecnost.cz

2. Informace ve formulářích.

1. Služba shromažďuje informace dobrovolně poskytnuté uživatelem.

2. Kromě toho, služba může ukládat nastavení připojení (čas, IP adresa).

3. Údaje z formuláře nejsou sdílena třetím stranám bez souhlasu uživatele.

4. Uvedené údaje mohou být brány jako soubor potencionalních klientů registrovaných
přes operátora služby v rejstříku vedeném na úřadu pro ochranu osobních údajů.

5. Údaje obsažené v tomto formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývající z funkce konkrétního formuláře, například za účelem obsluhy procesu přihlašování nebo obchodního styku.

6. Údaje uvedené ve formulářích mohou být předkládány technickým subjektům sledujícím určité služby - zejména poskytování informací o držitelých registrovaných domén pro subjekty provozovatelů internetových doménových jmen, které podporují platby nebo jiným subjektům, s níž provozovatel služby v této oblasti spolupracuje.

3. Informace o souborech cookies.

1. Služba používá cookies.

2. Cookies (tzv. "Cookies") jsou elektronické údaje, především textové soubory, které jsou uloženy
v koncovém zařízení uživatele služby a jsou určeny pro použití na internetových stránkách služby. Cookies obvykle obsahuje název internetové stránky, ze které pochází doba ukládání na koncové zařízení a jedinečné identifikační číslo.

3. Subjektem, ukládající soubory cookies na koncovém zařízení uživatele, je operator služby.

4. Cookies jsou používány k těmto účelům:

a. produkují statistické údaje, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé služeb mohou mít prospěch z webových stránek, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;

b. k udržení Uživatelských relací (po přihlíšení), jehož prostřednictvím uživatel nemusí
na každé stránce Služba znovu zadat přihlašovací jméno a heslo;

c. k určování uživatelského profilu pro zobrazení materiálů přizpůsobeným reklamním portálům, zejméma pro sítě Google.

5. Ve službách se používají dva základní typy cookies: "dočasná" (cookies relace) a "pevná" (trvalá cookies). Cookies relace jsou dočasné soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele do doby opuštění webové stránky nebo zakázání softwaru (webový prohlížeč). "Permanentní" cookies jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele do doby stanovené
v parametrech cookies nebo do jejich odstranění ze strany uživatele.

6. Software pro procházení webu (prohlížeč), obvykle ve výchozím nastavení, umožňuje ukládání cookies v koncovém zařízení uživatele. Služba uživateli umožňuje měnit nastavení v této oblasti. Internetový prohlížeč umožňuje odstranění cookies. Cookies můžete také automaticky blokovat, návod naleznete v nápovědě nebo dokumentaci webového prohlížeče.

7. Omezení týkající se používání cookies může mít vliv na některé funkce dostupné na webových stránkách služby.

8. Cookies zveřejněny v zařízení Uživatel služby mohou být použity také pro spolupraci
s provozovatelem služby inzerentů a partnerů.

9. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů těchto společností
a poznali tak zásady používání cookies ve statistikách: Ochrana osobních údajů Google Analytics.

10. Cookies mohou být použity v reklamních sítích, zejména Google. Zobrazování reklamy je přizpůsobené způsobu použití služby. Za tímto účelem může udržovat informace o uživateli navigační cesty nebo času stráveného na dané internetové stránce.

11. Pokud jde o informace o uživatelských preferencí shromážděných v reklamní síti Google, můžete prohlížet a upravovat informace získané z cookies s použitím nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Protokoly serveru.

1. Některé informace o chování uživatelů se mohou ukládat na server. Tyto údaje jsou použity výhradně pro správu webu a zjištění, jak nejefektivněji poskytovat služby hostování.

2. Prohlížené zdroje jsou identifikovány podle URL. Kromě toho, zápis může být:

a. datum platnosti žádosti,

b. doba odeslání odpovědi,

c. název klientského zařízení - identifikace probíhá pomocí protokolu HTTP,

d. informace o chybách, které se vyskytly při provádění operace HTTP,

e. URL stránky dříve navštívených uživatelem (odkazující link), kde došlo k přechodu
ke službě formou odkazu,

f. informace o prohlížeči uživatele,

g. informace o IP adrese.

3. Výše uvedené údaje nejsou spojeny s jednotlivými osobami.

4. Výše uvedené údaje se používají pouze pro správu serveru.

5. Povolení dat.

1. Tyto údaje se externím subjektům mohou poskytnout pouze v mezích povolené zákonem.

2. Identifikační údaje osob se mohou dál poskytovat jen se souhlasem dané osoby.

3. Operátor může poskytnout ůdaje a informace shromážděné danou službou oprávněným orgánům, jen pokud jsou v souladu se zákonem.

6. Správa souborů cookie - jak v praxi vyjádřit a zrušit souhlas?

1. Pokud si nepřejete dostávat cookies, můžete si změnit nastavení prohlížeče. Ponecháváme cookies potřebné pro ověřování procesů, zabezpečení, předvolby nebo pro údržbu. Zachování uživatelských předvoleb může ztížit a v extrémních případech může zabránit používání webových stránek.

2. Za účelem spravování nastavení cookies, vyberte z níže uvedeného seznamu webový prohlížeč/ systém a postupujte podle pokynů:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry