PROVERENA SPOLECNOST
LIVE CHAT

FW2S, a.s.

Popis firmy

V současnosti spol. nabízí kompletní realizace polostabilních a stabilních hasicích zařízení (SHZ) vodních sprinklerových, drenčerových, pěnových, plynových, ev. jejich kombinace, a to od projekčních činností až po výrobu, dodávky, montáže a zprovoznění systémů – vše dle platných lokálních (např. ČSN EN 12 845:2015 – sprinklerová SHZ) a mezinárodních normativních předpisů, standardů a požadavků zahraničních pojišťoven FM Global, NFPA, LPCB, UL, VdS, VdS CEA, ČAP CEA, apod. Po zprovoznění a předání SHZ generálnímu dodavateli stavby (GDS), resp. investorovi následují jednání s konečným provozovatelem SHZ ohledně následného servisu, oprav a vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb. povinných pravidelných kontrol provozuschopnosti SHZ, resp. PBZ (Požárně bezpečnostního zařízení).

PSČ: 530 02

Město: Pardubice

Ulice: Sladkovského 332

DIČ: CZ28829425

Email: krejci@fw2s.cz

www stránky: http://www.fw2s.cz

Telefon: Ukázat