PROVERENA SPOLECNOST
LIVE CHAT

Hudler Scorpion Security, S.r.o.

Popis firmy

Fyzická ostraha objektu: Účelem fyzické ostrahy objektu zajišťované naší společností je ochrana života, zdraví osob a majetku našich klientů. V rámci režimových opatření zajišťujeme kontrolu pohybu osob a vozidel na vstupech a vjezdech do objektů a uvnitř. Dále se zaměřujeme na předcházení všem nepříznivým jevům a vlivům, které by mohly mít vliv na chod střeženého objektu. Ostraha objektů je v našich podmínkách prováděna v souladu se ,,Smlouvou o poskytování bezpečnostních služeb“ a ,,Směrnicí pro fyzickou ostrahu objektu“. Ostraha a ochrana každého objektu je funkční za předpokladu, že jejich jednotlivé součásti jsou navzájem dokonale propojeny a jsou dostatečně účinné a efektní. Ostrahu objektu zajistíme 24 hodin denně. BOZP a PO Audity a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti, včetně vypracování veškeré dokumentace. Pravidelná školení zaměstnanců a dodržování stanov BOZP a PO je zákonná povinnost, ale mnohdy taktéž užitečná věc. Každopádně mnohdy také noční můra každého zaměstnavatele – noční můra, se kterou Vám můžeme pomoci. Ostatní služby Úklid, údržba zeleně, , doprovody cenností, kontrola zaměstnanců dočasně práce neschopných, kontrola na požití alkoholu a návykových látek. Obstaráváme pro soukromé osoby, firmy, instituce, úřady a jiné objekty pravidelnou i jednorázovou péči a údržbu zeleně. Jedná se zejména o sekání a odvoz trávy, dále její zavlažování, hnojení, rekultivaci a další činnosti plněné na základě dohody s klientem. • VEDLE SEKÁNÍ TRÁVY SE STARÁME TAKÉ O STŘÍHÁNÍ A PROŘEZÁVÁNÍ STROMŮ, KEŘŮ, ODPLEVELOVÁNÍ, ZAVLAŽOVÁNÍ, HNOJENÍ, PŘÍPADNĚ KÁCENÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ SPADANÉHO LISTÍ A NÁSLEDNÝ ODVOZ VEŠKERÉHO BIOODPADU.

PSČ: 34815

Město: Planá

Ulice: Nádražní 535

DIČ: CZ29085861

Email: hudlerz@seznam.cz

www stránky: www.hudlerscorpionsecurity.cz

Telefon: Ukázat

fotografie